افغانستان

پاکستان و ایران بیش از هزار مهاجر افغانستان را در یک روز اخراج کردند

بیش از هزار مهاجر افغانستان در یک روز از ایران و پاکستان به گونه «اجباری و اختیاری» اخراج شدند.

وزارت مهاجران زیر اداره طالبان در خبرنامه‌ای گفته است که یک‌هزارو۱۲۲ مهاجر کشور در یک روز گذشته (یک‌شنبه، ۳ سرطان) از ایران و پاکستان اخراج شده‌اند.

بر اساس این خبرنامه یک‌هزارو۴۱ تن از ایران و ۸۱ تن دیگر از پاکستان اخراج شدند و به کشور برگشتند‌.

این وزارت زیر اداره طالبان می‌افزاید که این مهاجران از طریق گذرگاه‌های مرزی پل‌ ابریشم در نیمروز و تورخم در ننگرهار وارد افغانستان شدند.

این در حالی است که پاکستان و ايران پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، روند اخراج مهاجران بدون مدرک را شدت بخشیده‌اند.