افغانستان زنان

واکنش شهزاد اکبر به گفته‌های اوتونبایوا: کوه‌های افغانستان از زنان متنفر نیستند

شهزاد اکبر، رییس پیشین کمیسیون حقوق‌بشر افغانستان در واکنش به سخنان رزا اوتونبایوا، رییس هیئت معاونت دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است به کوه‌ها نباید توهین شود؛ چون کوه‌ها از زنان متنفر نیستند.

رزا اوتونبایوا با ارائه گزارش درباره وضعیت افغانستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که «طالبان از کوه‌ها و جنگ آمده‌اند و توقع نمی‌رود که به آسانی مسایل حقوق‌بشری و آزادی زنان را بپذیرند».

اما رییس پیشین کمیسیون حقوق‌بشر افغانستان در اکس نگاشته است: «کوه‌ها زنان و دختران را از تحصیل منع نمی‌کنند».

خانم اکبر در ادامه با پرسشی از خانم اوتونبایوا، گفته است که به هزینه کی سازمان ملل می‌خواهد به طالبان زمان بیش‌تری بدهد.

رییس پیشین کمیسیون حقوق‌بشر افغانستان تاکید می‌کند هم ‌اکنون نیز برای دخترانی که هزار روز است که به مکتب نرفته اند، دیر شده است.

طالبان پس از برگشت به قدرت در اگست ۲۰۲۱ در افغانستان، کمیسیون حقوق‌بشر را لغو کردند.

اکنون شماری از مدافعان حقوق‌بشر؛ به‌ویژه مدافعان حقوق زنان در بیرون از کشور در صدد حق‌خواهی و برابری جنسیتی در افغانستان هستند.

شماری از این فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق زنان از ماه‌ها به این‌سو تلاش دارند تا سازمان ملل و کشورهای قدرت‌مند جهان، «آپارتاید جنسیتی در افغانستان» را جرم‌انگاری کنند.