افغانستان زنان

نهاد تحکیم رفاه زنان و کودکان افغانستان: به لابی‌گران طالبان اجازه شرکت در نشست دوحه داده نشود

محل برگزاری نشست دوم دوحه در قطر. عکس از آرشیف.

نهاد موسوم به «تحکیم رفاه زنان و کودکان افغانستان» در نامه سرگشاده از رزمری دیکارلو، معاون دبیرکل ملل متحد در امور سیاسی خواسته است که از شرکت زنان لابی‌گر طالبان در نشست سوم دوحه جلوگيری کند.

گفتنی است که نشست سوم دوحه توسط معاون دبیرکل ملل متحد در امور سیاسی میزبانی می‌شود.

نهاد تحکیم رفاه زنان و کودکان افغانستان در این نامه به خانم دیکارلو گفته است: «با توجه به شرایط کنونی و چالش‌هایی که مردم افغانستان؛ به‌ویژه زنان با آن‌ها روبه‌رو هستند، نقش شما در این گفت‌وگوها بسیار مهم است و باید سازمان ملل اطمینان حاصل کند که نمایندگان واقعی زنان افغانستان در آن شرکت می‌کنند».

در این نامه تاکید شده است که از هرگونه «سفیدنمایی یا سیاه‌نمایی» که ممکن به نفع طالبان باشد، خودداری شود.

این نهاد خاطرنشان ساخته است که جامعه جهانی عواقب دست‌کم گرفتن «سختی ایدیولوژیک طالبان» و تاثیر آن بر حقوق‌بشر؛ به‌ویژه حقوق زنان را دیده است.

در این نامه همچنین خاطر نشان شده که شفافیت در محتوای بحث‌ها و شریک ساختن آن‌ها با مردم افغانستان، اعتماد به روند نشست‌های دوحه را افزایش می‌دهد.

نشست دوحه قرار است تا یک هفته دیگر با میزبانی سازمان ملل متحد و نمایندگان ویژه کشورها درباره افغانستان در قطر برگزار شود.

هنوز مشخص نیست که بحث حقوق‌بشر و حقوق زنان؛ به‌ویژه موضوع آموزش و کار دختران و زنان در آجندای اصلی نشست دوحه قرار دارد یاخیر.