افغانستان زنان

جنبش آزادی زنان افغانستان: نشست سوم دوحه «معامله با تروریزم» است

جنبش آزادی زنان افغانستان در فراخوانی نشست سوم دوحه را «تحریم» کرد و آن را «معامله با تروریزم» خواند.

در متن فراخوان این جنبش آمده است: «حاکمیت طالبان رژیم آپارتاید است و هیچ نسبتی با بدنه‌ اجتماعی، نیروهای مردمی و جامعه مدنی افغانستان ندارد».

این زنان معترض می‌گویند که «تسخیر قدرت و اشغال نظام» به معنای کسب مشروعیت مردمی نیست و اجازه نمی‌دهند طالبان از جانب آنان با جهان گفت‌وگو کنند.

جنبش آزادی زنان افغانستان همچنین می‌گوید که «طالبان واقعیت افغانستان نیستند» و آنان هیچ راهی جز تسلیم شدن «بی‌قید و شرط» به خواست و اراده جمعی مردم افغانستان ندارند.

این جنبش به جهان؛ به‌ویژه سازمان ملل متحد هشدار داده است که معامله با طالبان، معامله‎ علیه تمام ارزش‎‌های انسانی و حقوق‌بشری مدرن است که مبنای اخلاقی و سیاسی ایجاد سازمان ملل، حقوق‌بشر و همه ارزش‎‌های انسانی امروز است.

در بخشی از فراخوان جنبش آزادی زنان افغانستان آمده است: «ما ضمن تحریم هر نشستی با هدف معامله با طالبان، از سازمان ملل و کشورها می‎‌خواهیم که مسیر گفت‌وگوی شان را از طالبان به سوی مردم افغانستان تغییر دهند و برای برآورده‌شدن خواست‌های واقعی و انسانی مردم افغانستان تلاش ورزند».

این جنبش می‌گوید که سازمان ملل متحد و کشورهای عضو آن وظیفه دارند که «آپارتاید جنسیتی در افغانستان» را جرم ‎انگاری کنند و به رسمیت بشناسند.

این زنان معترض همچنین از سازمان ملل متحد و جهان خواسته است که به منظور تحقق خواست‌های مردم افغانستان بر طالبان فشار بیاورند.

این در حالی است که دیدبان حقوق‌بشر پیش از این گفت که ملل متحد بحث حقوق زنان را به گونه گسترده از آجندای نشست سوم دوحه حذف کرده است.

قرار است تا ۶ روز دیگر ملل متحد نشست سوم دوحه درباره افغانستان را با اشتراک نماینده‌های ویژه کشورها در قطر میزبانی کند.

اما استفان دوجاریک دیروز (یک‌شنبه، ۳ سرطان) گفته است که حقوق‌بشر و حقوق زنان بخشی از نشست دوحه است.