افغانستان

سازمان ملل: زنان افغانستان بخشی از نشست دوحه هستند

استفان دوجاریک، سخنگوی ملل متحد می‌گوید که نشست‌های دوحه بخشی از یک فرایند است و زنان و جامعه مدنی افغانستان بخشی از این نشست‌ها هستند.

بر اساس گزارش رویترز، سخنگوی ملل متحد دیروز (یک‌شنبه، ۲۳ جون) گفته است که حقوق‌بشر؛ به‌ویژه حقوق زنان در نشست‌های این سازمان برجسته خواهد بود.

پیش از این دیدبان حقوق‌بشر گفت که ملل متحد بحث حقوق زنان را به گونه گسترده از آجندای نشست دوحه حذف کرده است.

اما آقای دوجاریک گفته است: «هدف نشست دوحه تشویق حاکمان کنونی افغانستان (طالبان) برای تعامل با جامعه بین‌المللی از طریق یک رویکرد هماهنگ و ساختارمند به نفع مردم افغانستان است. حقوق‌بشر و حقوق زنان و دختران در همه بحث‌ها، قطعاً از سوی سازمان ملل متحد برجسته خواهد بود».

قرار است تا شش روز دیگر نشستی در دوحه درباره افغانستان با میزبانی دبیرکل ملل متحد برگزار شود و طالبان هفته آینده هیٔتی را برای گفت‌وگو با نمایندگان ویژه ۲۵ کشور در امور افغانستان به قطر اعزام کنند.

پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، این نخستین نشست سازمان ملل متحد است که در آن نماینده‌ طالبان حضور میابد.

انتظار می‌رود روزمری دیکارلو، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی و رزا اوتونبایوا، رییس یوناما در افغانستان پس از دیدار با طالبان به‌طور جداگانه با نمایندگان جامعه مدنی افغانستان نیز گفت‌وگو کنند.