افغانستان

معاون والی طالبان در نیمروز همچون والی طالبان در خوست گماشته شد

عبدالقیوم روحانی، معاون پیشین والی طالبان در نیمروز به حیث والی طالبان در خوست گماشته‌ شد.

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که بر اساس دستور رهبر آنان، محمد وزیر، رییس پیشین مالی و بودجه وزارت داخله زیر اداره طالبان به عنوان رییس طالبان برای اداره مبارزه علیه حوادث ولایت غزنی تعیین شده است.

او افزوده است که بسم‌الله عبدالله، والی پیشین طالبان در خوست معاون اداری و تامیناتی ریاست عمومی استخبارات طالبان مقرر شده است.

بر بنیاد یافته‌های که از یازده فهرست تقرری‌ مسئولان و مقام‌های طالبان که از سوی ذبیح‌الله مجاهد از سپتمبر تا ۲۱ می (اول جوزا) نشر شده‌اند، ۳۷ مورد تقرری صورت گرفته‌‌اند که در ۸ مورد آن افراد با حفظ موقف‌های پیشین جاگزین هم‌دیگر شده‌اند و در ۲۸ مورد دیگر تبدیلی بیرون از موقف پیشین و یک‌ مورد نیز تقرری تازه بوده است.