افغانستان زنان

درخواست جنبش شنبه‌های ارغوانی: به صف معترضان طالبان بپيونديد

جنبش شنبه‌های ارغوانی از هنرمندان، فرهنگیان و ورزش‌کاران افغانستان خواسته است که به اعتراض‌ها علیه دعوت طالبان به نشست دوحه بپیوندند.

این نهاد مدافع حقوق زنان در بیانیه‌ای فرهنگیان و هنرمندان در تبعید افغانستان را مورد انتقاد قرار داده و گفته است که آنان در برنامه‌های اعتراضی علیه محدودیت‌های طالبان اقدام نمی‌کنند.

در اعلامیه جنبش شنبه‌های ارغوانی آمده است: «با گذشت نزدیک به سه سال از جنایت‌های طالبان، کشورهای که خود را مدافع حقوق‌بشر می‌نامند، هنوز به طالبان باج می‌دهند».

این جنبش اعتراضی زنان می‌گوید در حالی که هیچ انعطافی در رفتار طالبان دیده نمی‌شود، اما سازمان ملل و جامعه جهانی می‌پذیرد که زنان در نشست دوحه حضور نداشته باشند.

در این بیانیه گفته شده که بزرگ‌ترین «اسلحه طالبان» برای نقض حقوق و آزادی‌های انسانی مردم «خاموشی و ترس» مردم {افغانستان} است.

این جنبش از سیاسیون متعهد و جامعه جهانی می‌خواهد که به جای حمایت از طالبان از حاکمیت دموکراتیک و غیرمتمرکز در افعانستان پشتیبانی کنند.

قرار است تا کمتر از ۱۰ روز دیگر نشست سوم دوحه با میزبانی سازمان ملل و اشتراک نماینده‌های ویژه کشورهای جهان در قطر برگزار شود.

پیش از این گزارش‌های نشر شد مبی‌بر این‌که سازمان ملل متحد بنابر خواست طالبان از دعوت نمایندگان زنان و جامعه مدنی در این نشست اجتناب ورزیده است.