افغانستان زنان

فعالان سیاسی و حقوق‌بشری: حذف زنان از نشست دوحه «خیانت» به زنان افغانستان است

محل برگزاری نشست دوم دوحه در باره افغانستان. عکس از آرشیف.

گاردین به نقل از برخی گروه‌های حقوق‌بشری و سیاست‌مداران گزارش داده است که حذف زنان از نشست سوم دوحه «خیانت» به زنان و دختران افغانستان است.

گاردین نوشته است که طالبان خواهان آن هستند که هیچ زنی در نشست دوحه حضور نداشته باشد.

این در حالی است که دیدبان حقوق‌بشر پیش از این گفت که ملل متحد بحث حقوق زنان را به گونه گسترده از آجندای نشست سوم دوحه حذف کرده است.

گاردین نیز نوشته است که حقوق زنان از آجندای نشست دوحه که به تاریح ۳۰ جون درباره افغانستان در قطر برگزار می‌شود، حذف شده است.

اما روزا اوتونبایوا، رییس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) دیروز (جمعه، ۱ سرطان) در نشست شورای امنیت گفت که در روز دوم نشست دوحه زنان شرکت می‌کنند.

گفتنی است که طالبان پس از برگشت به قدرت در افغانستان ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های شدید روزافزونی را بر زنان اعمال کردند.

نزدیک به سه سال می‌شود که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب‌ها در زیر حاکمیت طالبان محروم هستند و همچنین طالبان دختران و زنان را از رفتن به دانشگاه‌ها نیز منع کرده‌اند.

از طرفی هم طالبان محدودیت‌های شدیدی را بر حضور زنان در اماکن عمومی به‌شمول رفتن به حمام‌ها، آرایشگاه‌ها و پارک‌ها وضع کرده‌اند.

در تازه‌ترین مورد طالبان معاش کارمندان زن بر حال و همچنین زنانی که در حصر خانگی به سر می‌برند و از سوی طالبان حق حضور در دفاتر ندارند را نیز به ۵هزار افغانی کاهش داده‌اند.

این درحالی است که قرار است تا کمتر از ۱۰ روز دیگر نشست دوحه با حضور نماینده‌های ویژه کشورها و احتمالاً اشتراک نماینده طالبان، درباره افغانستان در قطر برگزار شود.