افغانستان زنان

رییس یوناما در مورد تاثیرات شدید محدودیت‌های طالبان بر زنان هشدار داد

رزا اوتونبایوا، رییس هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با ابراز نگرانی عمیق از محدودیت‌های جاری بر زنان و دختران افغانستان، تاکید کرد که این اقدامات به شدت نیمی از جمعیت این کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و پیامدهای غیرمستقیم گسترده‌تری دارد.

خانم اتونبایوا با ارائه گزارشی درباره وضعیت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد، گفته است که سطح فزاینده افسردگی در میان زنان افغانستان نشان می‌دهد که آنان نه تنها با محرومیت تحصیل و محدودیت در رفت‌و‌آمد مواجه هستند؛ بلکه زنان در افغانستان احساس می‌کنند در خانه‌های خود کمتر مورد احترام قرار می‌گیرند و کمتر در تصمیم گیری شرکت می‌کنند.

رییس یوناما همچنین تاکید کرد که وضعیت کارمندان زن در افغانستانِ زیر اداره طالبان «اسفناک» است.

او می‌گوید که کارمندان زن با کاهش شدید حقوق مواجه هستند و آنان را در پرداخت کرایه خانه و تامین نیازهای فرزندان شان نگران ساخته است.

اتونبایوا در شورای امنیت با اشاره به نشست سوم دوحه گفت: «در حالی که این نشست انتظارات قابل توجهی ایجاد کرد؛ اما نمی‌توان در یک جلسه به نتایج واقع‌بینانه دست یافت. ما در تلاش ایجاد یک فرآیند و حفظ یک ساختار مهم مشاوره هستیم. ما باید واقع‌بین باشیم که هر جلسه در این فرآیند چه‌ قدر می‌تواند نتیجه دهد؛ به خصوص در این مرحله اولیه که اعتماد کافی نیست».

او افزود که مشارکت طالبان در نشست دوحه ضروری است؛ اما تا زمانی که مسائل مربوط به حقوق زنان، آموزش دختران، و چارچوب‌های قابل قبول قانون اساسی به طور گسترده مورد توجه قرار نگیرد، نباید آنان (طالبان) را به رسمیت شناخت».

خانم اتونبایوا می‌گوید: «انتظارهای زیادی وجود دارند که محدودیت‌های حقوق زنان در این نشست (نشست سوم دوحه) مورد توجه قرار گیرد. نگرانی‌های اقتصادی نیز در این بحث‌ها برجسته هستند».

این در حالی است که قرار است تا کمتر از ۱۰ روز دیگر سازمان ملل متحد نشست سوم دوحه درباره افغانستان را با میزبانی دبیرکل این سازمان و اشتراک نماینده‌های ویژه کشورها در قطر برگزار کند.

پیش از این دیدبان حقوق‌بشر گفت که ملل متحد بحث حقوق زنان را به گونه گسترده از آجندای این نشست حذف کرده و امتیازهای بیش‌تری به طالبان داده است.