افغانستان

قمی: با دیپلومات طالبان در قنسولگری مشهد جدی برخورد شده است

حسن کاظمی قمی، کاردار سفارت ایران در کابل. عکس از نشریه العالم

حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران برای افغانستان، اعلام کرده است که با کارمند قنسولی طالبان که در برخورد با عکاس مشهدی تخلف کرده بود، به شدت برخورد شده و تهران خواستار بازگشت او به افغانستان شده است.

به گزارش رسانه‌های ایرانی، حسن کاظمی قمی گفته است که هر نمایندگی سیاسی و قنسولی هر کشوری که مرتکب تخلف شود، براساس اصول دیپلوماتیک با آنان برخورد خواهد شد.

او افزوده است: «در مورد یکی از عکاسان در مشهد، برخورد شدیدی صورت گرفت به گونه‌ای که آن کارمند باید از ایران برود و این اتفاق رخ داد.»

طالبان تااکنون در این باره چیزی نگفته‌اند.

این در حالی است که پیش از این، رسانه‌های ایرانی خبر داده بودند که یک دیپلومات طالبان، عکاس ایرانی را به داخل قنسولگری افغانستان در مشهد کشانده و او را در آنجا شکنجه کرده است.