افغانستان

سفارت امریکا همبستگی خود را با پناهجویان افغانستان اعلام کرد

سفارت ایالات‌متحده برای افغانستان به مناسبت ۲۰ جون روز جهانی پناهندگی حمایت خود را از پناهجویان افغانستان اعلام کرده است.

این سفارت در بیانیه‌ای گفته است همبستگی خود را با شهروندان افغانستان که “در اثر جنگ و خشونت” وادار به ترک خانه های خود شده اند اعلام می‌کند.

در این بیانیه همچنین در برابر قوانین پناهندگی که باعث حفاظت از حقوق مهاجرین می‌شود، تجدید میثاق شده است.

در اخیر سفارت امریکا می‌نویسد «بیایید دنیایی را بسازیم که همه در آن در آرامش و سربلندی زندگی کنند.»

افغانستان با داشتن ۶.۴ میلیون پناهجو هم‌ردیف با سوریه دارای بیشترین پناهجو در سطح جهان شناخته شده اند‌

بر بنیاد اطلاعات ملل متحد، در حال حاضر ۱۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تن در جهان ناگزیر به ترک خانه‌های‌شان شده‌اند