افغانستان

یک شهروند افغانستان به وسیله همسرش در ایران کشته شد

رسانه‌های ایرانی گزارش داده‌اند که  زن شهروند افغانستان با ضرب چاقو توسط همسرش به «طور فجیع” کشته شده است.

به گفته رسانه‌ها، این فرد به دلیل مصرف روان گردان «شیشه» همسرش را در برابر چشمان دو فرزندش به قتل رسانده است.

سردار علی ولی‌پور گودرزی، رییس پولیس  تهران گفته است: «بررسی‌های اولیه نشان می‌هد، که مقتول در جریان درگیری در خانه خواهر خود توسط شوهرش به قتل رسیده است.»

او افزوده است که فرد «جنایتکار» را چندین ساعت بعد از این حادثه شناسایی و در یکی از خیابان‌های جنوب تهران بازداشت کرده‌اند.

به گفته رییس پولیس تهران، فرد متهم که به‌خاطر مصرف «شیشه» توهم‌های شدیدی داشت در جریان تحقیقات مقدماتی به ماجرای جنایت اعتراف کرده است.

او گفته است که مواد مخدر «رنگ زندگی‌اش را به سیاهی کشاند و این موضوع باعث شده به همسرش مشکوک شود.»

او همچنین گفته است که همسرش به دلیل اعتیادش خیلی ناراحت شده بود و خانه را به‌همراه فرزندان خردسالش ترک کرده و مدتی در منزل خواهرش زندگی می‌کرد.»