افغانستان

نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران بر ایجاد دیوار در مرز با افغانستان و پاکستان تاکید کرد

محمدباقر قالیباف، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران بر ایجاد دیوار در مرز شرقی با افغانستان و پاکستان از بهر حل چالش‌های امنیتی و اجتماعی تاکید کرده است.

به گفته رسانه‌های ایرانی، این نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری گفته است که شهروندان خارجی در ایران «آسیب‌های اجتماعی جدی» ایجاد کرده‌اند، از جمله مواد مخدر و اشتغال.

او در یک دردومین مناظره نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت: « بنده با تجربه‌ای که در پلیس داشتم و در آسیب‌های اجتماعی در شهرداری باید بگویم که ما باید مرز شرقی را در مرز پاکستان و افغانستان به طور کامل دیواره‌ای بگذاریم و امنیت آنجا را برقرار کنیم.»

در همین حال، قاضی زاده هاشمی، نامزد دیگر دوره انتخابات ریاست جمهوری این کشور نیز گفته است که در مرز شرقی در پاکستان و افغانستان باید دیوار گذاشته شود.

پس از جان باختن ابراهم رئیسی، رییس جمهور پیشین ایران در ماه ثور سال روان هجری خورشیدی، محمدباقر قالیباف، مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی زاده هاشمی، مسعود پزشکیان برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور مشخص شدند.