افغانستان

ایران یک شهروند افغانستان را به اتهام قتل همسرش بازداشت کرد

خبرگزاری مهر ایران گزارش داده است که یک شهروند افغانستان در این کشور به اتهام قتل خانم‌اش بازداشت کرده است.

بر بنیاد این گزارش، این زن با «ضربات چاقو» به قتل رسیده بود و بر بنیاد بررسی‌های اولیه، او در جریان درگیری در خانه خواهر خود توسط شوهرش به قتل رسیده است.

این رسانه همچنین گزارش داده است که فرد بازداشت شده به جرم خود اعتراف کرده است.

هرچند پولیس ایران دلیل این رویداد را مشکلات خانوادگی گفته اما افزوده است که بررسی در این باره ادامه دارد.