افغانستان

روسیه ۲۱ تُن نیازهای اولیه و غذا به افغانستان کمک کرد

آژانس فدرال روسیه برای کشورهای مستقل مشترک‌المنافع گفته است که مسکو ۲۱ تُن کمک‌های بشردوستانه به افغانستان فرستاده است.

بربنیاد اعلامیه این کشور این کمک‌های بشردوستانه شامل غذا و نیازهای اولیه است.

روسیه تاکید کرده است که این محموله‌های کمکی به افغانستان در چارچوب پروژه بین المللی «مردم با هم در طول سال ها» صورت گرفته است.