جنوب آسیا

مشروبات الکلی آلوده جان ۳۱ نفر را در هند گرفت

سخنگوی دولت تامیل نادو در جنوب هند از جان باختن ۳۱ نفر و بستری شدن ۶۰ نفر دیگر  در بیمارستان بر اثر استفاده از مشروبات الکلی آلوده خبر داده است.

براساس بیانیه‌ای دولت تامیل حدود ۱۰۰ تن در ۲۵۰ کیلومتری پایتخت تامیل که از درد شکم و تهوع رنج می‌بردند، به بیمارستان منتقل شدند.

براساس بیانیه دولت ایالتی تامیل به دلیل این حادثه ۱۰ تن از مقام‌های این ایالت را به حال تعلیق درآورده است.

پولیس تامیل گفته یک تن را با ۲۰۰ لیتر مشروب مخلوط باید متانول بازداشت کرده است.

سال گذشته نیز در ایالت تامیل ده‌ها تن به دلیل استفاده از مشروبات الکلی ناسالم کشته شدند.