افغانستان

روزنامه دان پاکستان: اخراج اجباری پناهجویان افغانستان راه حل نیست

روزنامه دان پاکستان در مقاله‌ای به مناسبت روزجهانی پناهنده نوشته است که اخراج اجباری پناهجویان افعانستان راه حل نیست.

در مقاله آمده است که اخراج پناهجویان از اکتوبر سال گذشته میلادی از پاکستان باعث نگرانی‌هایی شده است.

سازمان جهانی غذا در اعلامیه‌ای به مناسبت روز جهانی پناهنده گفته است که در هشت ماه گذشته بیش از نیم میلیون پناهجوی افغانستان از پاکستان اخراج شده‌اند و این افراد پس از بازگشت به افغانستان با وضعیت بد روبه‌رو هستند و بسیاری از آنان برای بار دوم آواره شده‌اند.

روزنامه دان نوشته است که رفت و آمد گروه‌های هراس افگن از گذرگاه‌های مرزی میان افعانستان و پاکستان با پیچیدگی موجودیت پناهجویان گره خورده است.

روزنامه دان تاکید کرده است که اخراج پناهجویان باید توام با رفتار «شایسته و آبرومندانه» باشد.

روزنامه به این باور است که سقوط افغانستان به دست طالبان در سال ۲۰۲۱ باعث مهاجرت تازه در افغانستان شد.

به نوشته روزنامه دان، برخورد با پناهجویان باید با شفقت و مهربانی همراه باشد.

سازمان پناهندگان سازمان ملل در روزجهانی پناهندگان می‌گوید که افغانستان ۶.۴ میلیون پناهجو در ۱۰۸ کشور جهان دارد.

در حالی که به گفته نهادهای پناهندگان افغانستان از امکانات بسیار محدودی برای اسکان و جابه‌جایی‌ پناهجویان برخوردار است.