افغانستان

دیپلوماتان افغانستان: کشورهای میزبان حقوق پناهجویان را تأمین کنند

شورای هماهنگی نمایندگی‌های دیپلوماتیک و قنسولی جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت روز جهانی پناهندگان از کشورهای میزبان خواست تا تلاش‌های خود را برای حمایت از حقوق پناهجویان و مهاجران افزایش دهند.

در اعلامیه این شورا آمده است: «این حقوق شامل رعایت اصل «نان رفولمان [اصل عدم بازگرداندن]، توقف بازگرداندن اجباری و اخراج افراد در معرض خطر است.»

اعلامیه می‌گوید که فروپاشی اقتصادی و حوادث طبیعی اخیر از جمله زمین‌لرزه‌ها باعث بی‌جا شدن افراد در داخل کشور شده است.

این شورا همچنان گفته است که بدون ساختار یک حکومت فراگیر در افغانستان که حقوق و خدمات اساسی را برای مردم تضمین کند، تلاش برای جلوگیری از هجوم پناهجویان از این کشور چالش برانگیز خواهد بود.

به گفته این شورا، از زمان «تسلط نظامی» طالبان بر افغانستان، شمار زیادی از مردم به دلیل «سرکوب شدید، آزار و اذیت و نقض گسترده حقوق بشر مجبور به فرار از کشور شده‌اند.»

براساس اعلامیه این شورا، وضعیت در افغانستان به ویژه برای زنان، دختران، فعالان جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر و گروه‌های اقلیت شدیداً وخیم است و آنان با «تهدیدهای تشدید شده» روبه‌رو هستند.

این در حالی است که ایران و پاکستان تلاش‌ها را برای اخراج پناهجویان افغانستان که بدون اسناد در خاک این کشورها اقامت دارند، افزایش داده‌اند.

بر اساس یک گزارش ملل متحد، بیش از ۶۰۰هزار پناهجوی افغانستان از اکتبر سال گذشته از پاکستان به افغانستان بازگشته اند.