خبر آمو

خبر آمو ۳۰ جوزا ۱۴۰۳

فرحان حق، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید که این سازمان با طالبان به عنوان یک دولت رسمی و قانونی رفتار نخواهد کرد.