افغانستان

پاکستان از ملل خواهان بازیابی سلاح‌های موجود نزد گروه‌های هراس‌افگن شد

منیر اکرم نماینده پاکستان در ملل متحد خواهان راه اندازی «کارزار هماهنگ» برای دستیابی سلاح‌های موجود نزد گروه‌های هراس‌افگن از جمله تحریک طالبان پاکستان ( تی تی پی) شد.

او از موجودیت سلاح‌های مدرن سبک و سنگین در میان گروه‌های هراس‌افگن چون تحریک طالبان پاکستان ابراز نگرانی کرد.

روزنامه دان پاکستان در گزارشی نوشته است که نماینده پاکستان در ملل متحد این اظهارات را روز سه‌شنبه در نشست بازنگری این سازمان مطرح کرده است.

آقای اکرم گفته است: «نیاز به یک کارزار هماهنگ برای بازیابی همه سلاح‌ها از گروه های تروریستی مانند تحریک طالبان پاکستان وجود دارد.»

او همچین تاکید کرده است که باید در مورد دستیابی این گروه‌ها به چنین سلاح‌های تحقیق صورت گیرد.

با افزایش حملات گروه‌های تروريستی در پاکستان ارتش این کشور مدعی شده است که این گروه‌ها با سلاح به‌جا مانده از نیروهای امریکایی در افغانستان مجهز شده‌اند.

طالبان این ادعای پاکستان را همواره رد کرده‌اند.