افغانستان

فرحان حق: ملل متحد با طالبان به عنوان دولت رسمی رفتار نمی‌کند

فرحان حق، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید که این سازمان با طالبان به عنوان یک دولت رسمی و قانونی رفتار نخواهد کرد.

این مقام سازمان ملل متحد در یک نشست خبری گفت: «ما با طالبان به عنوان مقام‌های حاکم رفتار می‌کنیم. با آنان به عنوان دولت به رسمیت‌شناخته شده افغانستان رفتار نمی‌شود».

این در حالی است که دیدبان حقوق‌بشر گفته است که ملل متحد بحث حقوق‌ زنان را به گونه «گسترده» از آجندای نشست سوم دوحه حذف کرده است.

آقای حق در این نشست خبری «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان را نگرانی جدی توصیف کرد.

او می‌گوید: «ما می‌خواهیم مطمین شویم که حقوق زنان در جامعه افغانستان همان‌طور که در همه جای دنیا لازم است، محترم شمرده می‌شود».

گفتنی است که ریچارد بنت در پنجاه‌وششمین نشست شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد هشدار داد که خشونت علیه زنان در افغانستانِ زیر اداره طالبان «قوی و گسترده» شده است.

او حذف زنان از عرصه عمومی و محرومیت زنان و دختران از کار و آموزش در افغانستانِ زیر اداره طالبان را «جنایت علیه بشریت و آپارتاید جنسیتی» خواند.

آقای بنت در این نشست از جامعه بین‌المللی خواست تا از مشروعیت‌بخشی و عادی‌سازی روابط با طالبان دست بردارد و با طالبان به عنوان یک حکومت مشروع برخورد نکند.