جنوب آسیا

افراد مسلح یک عضو جمعیت علمای پاکستان را کشتند

افراد مسلح ناشناس یک عضو جمعیت علمای اسلام پاکستان را در وزیرستان جنوبی هدف قرار داده‌اند.

رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که این رویداد در منطقه خمرنگ وزیرستان جنوبی رخ داده است.

بر اساس این گزارش‌ها، دین سعید بوبلایی یکی از اعضای مهم جمعیت علمای اسلام پاکستان در وزیرستان جنوبی بوده است.

خانواده او گفته‌اند که دین سعید بولایی با کسی دشمنی شخصی نداشته است.

این در حالی است که پاکستان در سال جاری شاهد افزایش حمله‌های مسلحانه و رویدادهای انفجاری و همچنین درگیری‌های مسلحانه بوده است.

گفتنی است که مسئولیت اکثر این حمله‌ها را تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) بر عهده گرفته است.