افغانستان

برنامه جهانی غذا: بحران‌های اقلیمی خانواده‌ها را مجبور به ازدواج دختران خردسال کرده است

Photo source: OCHA

برنامه جهانی غذا اعلام کرده که بدتر شدن بحران اقلیمی در افغانستان برخی خانواده‌ها را وادار به ازدواج دادن دختران خردسال‌شان کرده است.

این نهاد ملل متحد با انتشار ویدیویی در اکس داستان یکی از پدران را برجسته کرده که برای اطمینان از بقای سایر فرزندانش مجبور به ازدواج دختر خردسالش شده است.

برنامه جهانی غذا گفته است: «بدتر شدن بحران آب و هوا در افغانستان گاهی والدین را به دلیل نجات بقیه فرزندانشان، مجبور به ازدواج دادن دختران خردسال می‌کند.»

این در حالی است که ملل متحد همواره از میزان بالای فقر و نیازمندان در افغانستان گزارش داده است.

براساس گزارش‌های ملل متحد، در حال حاضر نزدیک به ۲۴ میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند که از این میان بیش از ۱۲ میلیون نفر با گرسنگی حاد روبه‌رو هستند.