افغانستان

سازمان عفو بین‌الملل بار دیگر بر آزادی فوری فهیم عظیمی از بند طالبان تاکید کرد

سازمان عفو بین‌الملل بار دیگر خواهان آزادی «فوری» احمد فهیم عظیمی، فعال حق آموزش از بند طالبان شده است.

این سازمان امروز (دوشنبه‌) در اکس افزوده است که آقای عظیمی سال گذشته به گونه «خودسرانه» از سوی اعضای طالبان‌ بازداشت شده است.

عفو بین‌الملل تاکید کرده است که او به گونه نادرست «به فعالیت علیه مقام‌های طالبان» متهم شده و از طریق یک «محاکمه ناعادلانه» توسط دادگاه ابتدایی طالبان در اول اپریل به یک سال زندان محکوم شده است.

عفو بین‌الملل افزوده است: «بازداشت خودسرانه و محاکمه ناعادلانه وی برخلاف قوانین بین المللی حقوق بشر است.»

با این حال این سازمان او «باید فورا و بدون قید و شرط» آزاد شود.