افغانستان

شهروندان کشور عید قربان را روز دوشنبه برزگداشت کردند

عید قربان در افغانستان یک روز پس از کشورهای دیگر به شمول عربستان سعودی برگزار شد.

برخی از باشندگان کابل می‌گویند که برای نخستین بار گواه بزرگداشت از عید قربان برخلاف دیگر کشورها به شمول عربستان بودند.

شهروندان کشور در پیام‌های عیدانه شان از طالبان می‌خواهند که سیاست‌های سختگیرانه را از برابر آنان بردارند و به حقوق بنیادین شهروندان کشور حرمت بگذارند.

تصمیم بی پیشینه طالبان که به باور باشندگان کابل مردم را در سردرگمی قرار داد.

سید آرش سادات باشنده کابل می‌گوید: «تفاوت این است در عید قبلی که بود عید را همه یکجا تجلیل کردند».

باشندگان کابل می‌گویند که از بامداد روز دوشنبه تا پایان نماز عید گواه از کار افتادن سیم کارت های شأن بودند و تماس ها و فعالیت.های انترنت به روی شان قطع شدند.

از سویی هم، برخی ها از طالبان به دلیل بسته ماندن دروازه مکتب‌ها و دانشگاه‌ها انتقاد می‌کنند و در پیام عیدی شان از طالبان می‌خواهند که این محدودیت‌ها از برابر زنان و دختران برداشته شوند.

احمد رامش، باشنده کابل گفته است: «خواست ما این است که مکتب‌ها را به روی خواهران ما باز کند چون هر کی نیاز به تحصیل دارد هر دختر آرزو دارد جای برسد هر دختر آرزو دارد وطن خود را آباد کند».

سید رحمن، از باشندگان دیگر در کابل افزود: «خواست من این است که مکتب ها را باز کنند و اجازه دهند دختران درس بخوانند و آینده کشور را جور کنند».

کوچه و پس کوچه های کابل گواه، ذبح حیوانات در عید قربان نیز بود.

شماری از شهروندان افغانستان به مناسبت عید قربان، حیوانات مانند گوسفند و گاو قربانی کردند.

همزمان با این سازمان جهانی بهداشت از افزایش تب کانگو در افغانستان هشدار داده است بیماری که بیشتر از طریق حیوانات به انسان منتقل می‌شود.