خبر آمو

خبر آمو ۲۷ جوزا ۱۴۰۳

وزارت خارجه طالبان در یک اعلامیه گفته است که هر گونه تغییر در ترکیب و آجندای نشست دوحه بر تصمیم اشتراک هیئت آنان در این نشست تأثیر خواهد گذاشت.