افغانستان

کشاورزان تخاری: حاصلات گندم امسال اندکی افزایش یافته است

شماری از باشندگان ولسوالی خواجه غار ولایت تخار می‌گویند که حاصلات گندم امسال در این ولسوالی نسبت به سال گذشته اندکی افزایش یافته است.

کشاورزان ولسوالی خواجه غار ولایت تخار خواهان به دست آوردن کود کیمیاوی و تخم‌های اصلاح شده هستند.

این درحالیست که در نتیجه سیلاب‌های پسین در ولایت تخار هزاران هکتار زمین آبی و للمی آسیب دیده است.

اینجا در ولسوالی خواجه غار ولایت تخار، کشاورزان آن افزایش باران ها را یکی از علت هایی می دانند که سبب حاصلات بهتر گندم در این ولایت شده است.

اسلام خان، یکی از کشاورزان در ولسوالی خواجه غار می‌گوید: «حاصلات گندم امسال نسبت به سال‌های گذشته بهتر است، امسال گندم خوب حاصل داده است.»

خالد بای، یکی دیگر از کشاورزان در ولسوالی خواجه غار می‌گوید: «اگر ریاست زراعت برای ما تخم اصلاح شده و کود بدهد، حاصلات ما بیشتر می‌شود، ولی زراعت به ما کود نمی‌دهد، امسال گندم‌های ما را هوا هم زده است.»

در این ولسوالی کسانی را هم می‌بینیم که از ولایت بدخشان برای کار آمده‌اند.

نصرالله، برای کار از ولایت بدخشان آمده است، می‌گوید: « از ولایت بدخشان از ولسوالی اشکاشم برای کارگری آمدم، الحمدالله حاصلات به ولایت تخار خوب است و ما هم سرگرم کار هستیم.»

عبدالسمیع نیز از ولایت بدخشان به تخار از بهر یافتن کار آمده است. او می‌گوید: « به ولایت تخار برای کارگری آمدم، حاصلات نسبتا خوب است، ما از موسسات و دولت خواهش داریم که کود برای ما کمک کنند.»

مسوولان طالبان در ریاست زراعت ولایت تخار می‌گویند که امسال در ولایت تخار ۶۵ هزار هکتار زمین آبی و ۱۳۲ هزار هکتار زمین للمی زیر کشت قرار داشت که هزاران هکتار آن در نتیجه‌ی سیلاب‌های اخیر ازبین رفت.