افغانستان زنان

شبکه خبری آسیا: خانواده‌ها در افغانستان از ترس طالبان دختران شان را در کودکی به ازدواج می‌دهند

Simran, a high school graduate.

شبکه خبری آسیا در گزارشی گفته است که خانواده‌ها در افغانستان از ترس ازدواج دختران شان با یک عضو طالبان، تصمیم به ازدواج زودهنگام آنان می‌گیرند.

این شبکه خبری گفته است که با مسدود شدن دروازه مکاتب از سوی طالبان و افزایش دانش‌آموزان مدرسه، این نگرانی در میان خانواده‌ها افزایش یافته است.

در گزارش این شبکه خبری آمده است: «ازدواج‌های زودهنگام و اجباری مستقیماً با وضعیت اضطراری مکتب‌ها و ممنوع ساختن آموزش دختران بالای ۱۲ سال از سوی طالبان مرتبط است».

شبکه خبری آسیا نوشته است که تصمیم طالبان مبنی‌بر ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران و زنان در افغانستان، منجر به محرومیت دست‌کم ۱.۵ میلیون دختر از ادامه آموزش شده است.

این در حالی است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) پیش از این در گزارشی هشدار داد که «هیچ کشوری نمی‌تواند پیش‌رفت کند، وقتی نیمی از جمعیتش عقب بماند».