افغانستان

شورای مقاومت ملی: همه باید در صف واحد مبارزه در برابر طالبان منسجم شویم

شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان در بیانیه‌ای به مناسبت عید قربان از همه گروه‌های سیاسی و نظامی مخالف طالبان خواسته است تا برای مبارزه در برابر طالبان منسجم شوند.

در این بیانیه آمده که: «از همه گروه‌های سیاسی و نظامی مخالف طالبان می‌خواهیم که در صف واحد مبارزه منسجم شویم تا به موفقیت‌های بیشتر نایل آییم»

این شورا از عمل‌کرد طالبان انتقاد کرده و گفته است که «تنها یک راه باقی است و آن مبارزه همه‌جانبه علیه گروه طالبان است».

بر بنیاد گفته‌های شورای عالی مقاومت امسال عید قربان در حالی فرا می‌رسد که طالبان زنان و دختران را از همه حقوق ابتدایی انسانی به‌ویژه حق آموزش و کار محروم کرده‌اند.

در بیانیه‌ی این شورا آمده افزون بر محروم‌سازی زنان و دختران از حقوق انسانی و اساسی‌شان، طالبان به «کشتارها، شکنجه‌ها و غصب دارایی‌های مردم» نیز ادامه داده‌اند.

این شورا از کشورهای منطقه و جهان که تاکنون «تعامل یک‌سویه» با طالبان داشته‌اند، خواست تا در روی‌کرد شان تجدید نظر کنند.

شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان به کشورهایی که درحال «عقد قراردادهای مختلف اقتصادی» با طالبان‌اند، هشدار داده است که این قراردادها «غیر قانونی و غیر مشروع» است. به گفته این شورا طالبان منافع حاصل از این قراردادها را در جهت ترویج خشونت و رشد هراس‌ افکنی استفاده می‌کنند.

شورای مقاومت ملی هم‌چنان از کشورهای همسایه افغانستان خواست تا از اخراج اجباری مهاجران افغانستان دست بردارند و تا فراهم شدن شرایط زندگی انسانی مسالمت‌آمیز در افغانستان، منتظر باشند.