افغانستان

طالبان‌ جسد یک مرد را در ولایت بامیان کشف کردند

منابع در ولایت بامیان به آمو می‌گویند که جسد یک مرد امروز (شنبه) از یک جنگل در «تپه چونی» در مرکز این ولایت ولایت کشف شده است.

با این حال طالبان با تایید این خبر گفته است که این شخص کاظم نام دارد و هنوز چگونگی کشته شدن وی مشخص نیست.

به گفته طالبان جسد برای بررسی به طب عدلیه فرستاده شده است.

براساس گفته‌های طالبان بدن مقتول هیچ گونه آثار زخم و جراحت مشاهده نشده است.