افغانستان

سفیر ایران در پاکستان: طالبان از گذشته خود درس بگیرند

رضا امیری مقدم، سفیر ایران در اسلام گفته است که طالبان باید از گذشته خود درس بگیرند.

آقای مقدم در صحبت با مرکز مطالعات امنیتی پاکستان گفته است که طالبان باید با کشورهای روسیه، ایران، چین و پاکستان هماهنگی ایجاد کنند.

او در این گفت‌وگو افزود: «افغانستان پیوند تاریخی با گروه‌های تروریستی دارد که علیه کشورهای روسیه و آسیای میانه می‌جنگیدند».

سفیر ایران در اسلام آباد همچنین می‌افزاید که این گروه‌ها همچنان تلاش دارند که از نزدیکی خود با طالبان سخن بگویند.

این در حالی است که ایران و پاکستان نسبت به نفوذ داعش خراسان در افغانستان به شدت نگران هستند.

این کشورها تلاش دارند با راه‌اندازی نشست‌های منطقه‌ای طالبان را وادار کنند که با انعطاف بیش‌تر در سیاست‌های شان، با این گروه‌ها مبارزه کنند.