افغانستان زنان

استریت انسایدر: هزار روز است دختران افغانستان زیر «ستم و آپارتایدجنسیتی» زندگی می‌کنند

Simran, a high school graduate.

استریت انسایدر در گزارشی گفته است که هزار روز می‌شود دختران و زنان افغانستان زیر «ستم و آپارتاید جنسیتی» زندگی می‌کنند.

این نشریه نوشته است که سیاست طالبان علیه زنان و آموزش دختران نه تنها که تبعات منفی در درازمدت بر جامعه افغانستان خواهد گذاشت؛ بلکه تمام جوامع بشری را نیز متاثر خواهد ساخت.

استریت انسایدر به نقل از گوردون براون، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای آموزش جهانی همچنین نوشته است که اکنون زمانی آن است تا درباره دختران و زنان افغانستان سخن گفته شود و رهبران جهان برای پایان دادن به «ممنوعیت تحصیلی و آموزشی» در افغانستانِ زیر اداره طالبان، دست به کار شوند.

در این گزارش آمده است که از هر ۱۰ دختر ۸ تن آنان در افغانستان از تحصیل و آموزش محروم هستند.

این نشریه همچنین گزارش داده است که ۱.۵ میلیون دختر و زن در افغانستانِ زیر اداره طالبان، تحت تاثیر «ممنوعیت تحصیلی و آموزشی» قرار دارند.

در بخشی دیگر از این گزارش آمده است که در مجموع ۴.۲ میلیون کودک در افغانستانِ زیر اداره طالبان از مکتب بازمانده‌اند.

این در حالی است که با برگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱ در افغانستان، آنان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب بازداشتند و همچنین دختران و زنان را از رفتن به دانشگاه‌ها منع کردند.