زنان

ریچارد بنت: هزار روزگی ممنوعیت آموزش بر دختران افغانستان را نکوهش کرد

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل‌متحد برای افغانستان، هزار روزگی بسته ماندن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم را در افغانستان نکوهش کرد.

بنت در اعلامیه‌ای گفته است که باوجود تحمل هزار روز «غیرقابل قبول و غیرقابل تصور» ممنوعیت آموزش برای دختران، میلیون‌ها دختر افغانستان همچنان به رویاهای خود ادامه می‌دهند.

او افزوده است: «ما باید به همان اندازه در عزم خود برای ایستادن در کنار آنان محکم باشیم.»

بنت همچنان از جامعه جهانی خواسته است که برای حقوق آموزش دختران افغانستان کار کند.

گزارشگر ویژه ملل‌متحد می‌گوید: «همه با هم باید از حق آموزش برای هر دختر در افغانستان دفاع کنیم. آموزش نه تنها یک حق انسانی است که نمی‌تواند منتظر آنها باشد، بلکه یک کاتالیست قدرتمند برای جهان بهتر، برابر و مرفه است.»

طالبان پس از به قدرت رسیدن، در ماه سنبله سال ۱۴۰۰ دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب‌ها منع کردند.