افغانستان

برنامه جهانی غذا: یک برچهارم مردم افغانستان گرسنه بخواب می‌روند

برنامه جهانی غذا می‌گوید که یک چهارم مردم افغانستان هر روز با شکم گرسنه می‌خوابند.

این سازمان ملل‌متحد در آستانه عید قربان گفته است در حالی که عید زمان شادی و جشن است، برای بسیاری از مردم افغانستان فقط «یک روز سخت دیگر» است.

برنامه جهانی غذا گفته است: «بیش از ۱۲ میلیون تن در افغانستان نمی‌دانند که وعده غذایی بعدی را از کجا بدست میاورند.».

از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، این کشور در یک بحران انسانی و اقتصادی عمیق فرو رفته است.

شهروندان همچنین از طالبان بخاطر عدم ایجاد فرصت های شغلی برای مردم انتقاد می‌کنند.

در همین حال، به دلیل محدودیت‌های شدید طالبان بر زنان و دختران در افغانستان، کمک کنندگان بین‌المللی بودجه انکشافی خود را به این کشور در حالت تعلیق درآورده‌اند و کمک‌های بشردوستانه نیز به طور چشم‌گیر کاهش یافته است.