افغانستان

رهبر طالبان:‌ شریعت را تطبیق کردیم

هبت الله آخندزاده رهبر طالبان در پیام عیدی خود گفته است که «شریعت تطبیق شده ست». رهبر طالبان به مواردی همچون تلاش‌ها برای «تقویت مرکزهای دینی»، تأمین «حقوق شرعی» همه مردم، نگهداری روابط با کشورها «در چوکات شریعت» و مسئولیت همه «برای حفاظت از نظام اسلامی» اشاره کرده‌ است. در حالی‌که این پیام رهبر طالبان ‌هم‌زمان با هزارم روز محرومیت دختران از مکتب و دانشگاه نشر شده، هیچ اشاره‌ی به بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها برای دختران نکرده است.

در حالی که هزار روز است مکتب‌ها به‌روی دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف ششم بسته‌اند، رهبر طالبان گفته است که «برای برتری شعائر دینی و گسترش و تقویت مرکزهای دینی اقدامات مهم انجام شده‌اند.»

او این اقدامات را «اهداف و ارزش‌هایی» خوانده است که به گفته او مردم برای «بدست آوردن» آن «مبارزه طولانی» انجام داده‌اند. این در حالی است که منتقدان از مدرسه‌های دینی طالبان همچون مرکزهای «پخش افراطیت» یاد کرده‌اند.

همچنین در حالی که طالبان هیچ گزارشی از هزینه درآمدهای معدن‌های کشور تا اکنون ارائه نکرده‌اند، رهبر طالبان در این پیام گفته است که «سرمایه‌های عامه ما مانند معادن، زمین، جنگلات و سایر ملکیت‌ها منحیث بیت المال مصئون هستند.»

با این حال، با وجود این که گزارش‌های متعددی از نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از سوی طالبان در کشور نشر شده‌اند و زنان و دختران از بسیاری از حقوق شان محروم شده‌اند، هبت الله آخندزاده ادعا کرده است که با حاکمیت طالبان «حقوق شرعی تمام اتباع تامین و محفوظ است، هیچ کسی بالای فرد دیگری ظلم و تجاوز نمی‌تواند، جلو ظلم گرفته می‌شود و از حق مظلوم پرسان می‌شود.»

در همین حال، با انتقاد ملل متحد و دیگر نهادها از روند محاکمه افراد توسط طالبان و نبود دسترسی متهمان به دادستان‌ها، رهبر طالبان گفته است که «شریعت» در کشور «تطبیق شده است» و برای «اصلاح جامعه بر بنیاد اصول شرعی» اقدامات انجام شده‌اند.

در بخش دیگر پیام او از روابط طالبان با جهان گفته شده است. در حالی که کشورهای منطقه و جهان از طالبان خواست‌هایی همچون «دولت همه‌شمول»، و نیز تأمین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را مطرح کرده‌اند، هبت الله آخندزاده گفته است که طالبان «با تمام جهان به ویژه ممالک اسلامی مناسبات سیاسی و اقتصادی در چوکات شریعت می خواهد و در این راستا مکلفیت خویش را ادا کرده است.»

او حفاظت از نظام طالبان را «مسئولیت مشترک همه» دانسته است.

پیام رهبر طالبان در حالی مطرح می‌شود که اداره طالبان از سوی هیچ کشوری تا اکنون به رسمیت شناخته نشده است و بر بنیاد گزارش ملل متحد، بیش از ۲۳ میلیون تن در افغانستان به کمک‌های فوری نیاز دارند، حقوق زنان و دختران نقض شده است و دختران و زنان از رفتن به مکتب و دانشگاه و کار در نهادهای غیردولتی محروم شده‌اند.

در آخرن مورد، طالبان تصمیم گرفته‌اند تنخواه کارمندان زن در نهادهای دولتی، به شمول آموزگاران مکتب‌ها را به پنج هزار افغانی کاهش بدهند.