زنان

ملل متحد از طالبان خواست دستورات «تبعیض آمیز» علیه زنان را لغو کنند

ولکر ترک، کمشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه از طالبان خواسته است دستورات «تبعیض آمیز» خود علیه زنان و دختران را لغو کنند.

آقای ترک با اشاره به کاهش تنخواهای کارمندان زن از سوی طالبان گفته است که این تصمیم «تبعیض آمیز و عمیقاً خودسرانه» است.

در بیانیه این مقام سازمان ملل متحد آمده است این اقدام طالبان برای محدود کردن دسترسی زنان و دختران به تحصیل، کار، محدود کردن آزادی رفت و آمد و محدود کردن حضور آن‌ها در مکان‌های عمومی، مبدل به تضعیف حقوق بشر در افغانستان می‌شود.

به گفته او طالبان پس از تسلط دوباره افغانستان گفته‌اند که زنان می‌توانند در صورت فراهم بودن «شرایط لازم» به کار خود بازگردند. اما تقریباً سه سال بعد، آن‌ها نتوانسته‌اند هیچ جدول زمانی را برای از سرگیری مشخص کنند، یا هیچ گام معناداری برای اجازه دادن به همه زنان کارمند دولتی برای بازگشت به کار بردارند.

با این حال کمشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد افزوده است که دستورات طالبان علیه زنان «نقض آشکار» تعهدات حقوق بشری افغانستان بوده و طالبان باید به ادامه این روند خاتمه بدهند.