زنان

رینا امیری: هزار روز از رویاهای دختران درهم شکسته شد

رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر افغانستان در پیوند به هزارمین روز ممنوعیت آموزش دختران بالاتر صنف ششم گفته است که «امروز هزار روز از ممنوعیت تحصیل دختران در مکتب‌های متوسطه توسط طالبان در افغانستان می‌گذرد وهزار روز از رویاهای جوان درهم شکسته شده است.»

خانم امیری در اکس افزوده است که با این تصمیم طالبان‌ آینده افغانستان «به هدر» رفته است.

او گفته است: «افغانستان در این مدت به عنوان تنها کشور جهان در انزوا باقی ماند که چنین سیاست‌های افراطی در آن اعمال می‌شود.»

این در حالی است که دختران بالاتر از صنف ششم از هزار روز به این‌سو از آموزش محروم مانده‌اند.