افغانستان

کمیته صلیب سرخ: در سیلاب‌های اخیر در افغانستان ۲۵۰ هزار تن آواره شده‌اند

کمیته صلیب سرخ و هلال احمر در گزارشی گفته است که سیلاب‌های ماه گذشته در افغانستان ۲۵۰ هزار تن را آواره ساخته‌اند.

بر اساس این گزارش، در اثر این سیلاب‌ها به باشندگان ولایت‌های بدخشان بغلان، غور و تخار به شدت آسیب رسیده است.

طبق این گزارش، بیش از ۲۵۷ هزار تن در سراسر کشور به گونه مستقیم تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و یک میلیون نفر دیگر به گونه غیر مستقیم آسیب دیده‌اند.

در این گزارش آمده است: «تخمین زده می‌شود که ۲۲ هزار مواشی و نزدیک به یک ۱۲۰ هزار هکتار زمین کشاورزی نابود شده‌اند.»

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهند که ۲۳.۷ میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن یه کمک‌های بشردوستانه نیازم دارند.