افغانستان زنان

جنبش‌های اعتراضی زنان: هر نشست، تفاهم و تعامل با طالبان را «تحریم» می‌کنیم

شماری از زنان معترض از آدرس ائتلاف مستقل جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان در پیوند به نشست سوم دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد گفته‌اند که هرگونه نشست، تفاهم و تعامل با طالبان را «تحریم» می‌کنند.

این زنان در قطع‌نامه‌ای دوحه را یک «مکان نامیمون، نامقدس و بستر تلخکامی‌های مردم افغانستان» خوانده‌اند.

ائتلاف مستقل جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان همچنین در این قطع‌نامه از جهان خواسته است که «طالبان را به دلیل رفتارهای‌شان در برابر زنان و مردم افغانستان» به محاکمه بکشاند.

در این قطع‌نامه آمده است: «تمام ارزش‌ها، میثاق‌های بین‌المللی و اعلامیه جهانی حقوق‌بشر توسط طالبان نقض و پامال شده است».

در بخشی دیگری این قطع‌نامه همچنین آمده است: «مردم افغانستان از هر نشستی که منجر به سفیدنمایی طالبان شود متنفر بوده و برگزارکنندگان این نوع نشست‌ها را همسو با قاتلین مردم افغانستان می‌دانند».

این ائتلاف در عین حال از جهان خواسته است که به جای طالبان از مردم افغانستان حمایت کند.