افغانستان زنان

شبکه مدافعان آموزش هزار روز ممنوعیت آموزش دختران را محکوم کرد

عکس از آرشیف.

به مناسبت هزار روز ممنوعیت وضع شده از سوی طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، شبکه مدافعان آموزش در خبرنامه‌ای این ممنوعیت را یک «دوران تاریک و ظالمانه» برای دختران و زنان افغانستان عنوان کرده و آن را محکوم کرده است.

این نهاد حامی آموزش مستقر در کانادا تاکید کرده است که افغانستان اکنون تنها کشوری در جهان است که دختران و زنان در آن به طور سازماندهی شده از حق اساسی دست‌رسی به آموزش محروم هستند.

در این خبرنامه آمده است: «طالبان از طریق بیش از ۱۰۰ فرمان سخت‌گیرانه، اکثریت دختران و زنان را به طور نظام‌مند سرکوب، محدود و از مشارکت در زندگی عادی اجتماعی محروم کرده‌اند».

این نهاد گفته است که چشم‌انداز بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها و امکان حضور فعال زنان در جامعه افغانستان همچنان تیره و تار است.

شبکه مدافعان آموزش با اشاره به ادامه محروم ماندن دختران از آموزش، هُشدار داده است که وضعیت افغانستان ممکن هرگز به طور کامل -به علت از دست دادن نسل‌های کنونی- بهبود نیابد.

در خبرنامه این نهاد همچنین آمده است: «{محدودیت‌ها} در این مدت باعث شده که آموزگاران زن، استادان دانشگاه، هنرمندان، پزشکان، شاعران و انجنیران نتوانند از طریق مهارت‌های خود به کشورشان کمک کنند. این ضرر غیرقابل جبران است».

شبکه مدافعان آموزش هشدار می‌دهد که در درازمدت، سیاست‌های طالبان علیه آموزش اثرات اجتماعی شدیدی خواهد داشت که منجر به افزایش فقر، خشونت، جهل، بی‌سوادی و همچنین کاهش ارزش‌ حقوق‌ بشر و جنایات بشردوستانه برای شهروندان افغانستان و منطقه خواهد شد.