افغانستان

پاکستان و ایران نزدیک به ۳۰۰ خانواده مهاجر را در یک روز اخراج کردند

نزدیک به ۳۰۰ خانواده مهاجر افغانستان در یک روز از پاکستان و ایران اخراج شدند.

خبرگزاری باختر زیر اداره طالبان گزارش داده است که ۲۸۵ خانواده مهاجر کشور در یک روز گذشته (چهارشنبه، ۲۳ جوزا) از پاکستان و ایران ه گونه «اجباری و اختیاری» اخراج شده‌اند.

بر اساس این گزارش، این مهاجران از طریق گذرگاه‌های مرزی در ولایت‌های ننگرهار، قندهار، نیمروز و هرات وارد افغانستان شده‌اند.

این خبرگزاری زیر اداره طالبان می‌افزاید که ۶۷ خانواده از طریق گذرگاه تورخم و ۳۱ خانواده از مسیر اسپین بولدک وارد کشور شده‌اند.

در همین حال و بر بنیاد این گزارش، ۱۴۰ خانواده از طریق مرز پل ابریشم در نیمروز و همچنین ۴۷ خانواده مهاجر دیگر از مسیر مرز اسلام قلعه وارد افغانستان شده‌اند.

این در حالی است که پاکستان و ایران یک روز پیش از این نیز نزدیک به ۴۰۰ خانواده مهاجر افغانستان را به گونه «اجباری و اختیاری» اخراج کردند.