بازرگانی

سرای شهزاده کابل به مناسبت عید برای هشت روز بسته خواهد شد

اتحادیه صرافان و خدمات پولی سرای شهزاده کابل می‌گوید که این مرکز سر از روز شنبه هفته آینده برای هشت روز بسته خواهد بود.

در اعلامیه این اتحادیه که روز چهارشنبه (۲۳ جوزا) نشر شد آمده است که سرای شهزاده کابل روز شنبه (۲۶ جوزا) برای هشت روز تعطیل خواهد بود.

بهرام خان زدران رییس این اتحادیه گفته است که در مدت هشت روز هیچ داد و ستد صورت نخواهد گرفت.

این در حالی است که بسیاری از داد و ستدهای نقدی در بازار سرای شهزاده صورت می‌گیرد.