افغانستان

مقام ایرانی: بیشتر زندانیان خارجی در زندان‌های ایران شهروندان افغانستان هستند

عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و رییس کمیته انتقال محکومان ایران گفته است که ۸ هزار زندانی خارجی در زندان‌های این کشور به سر می‌برند که بیشتر آنان شهروندان افغانستان هستند.

به گزارش ایرنا، جلالیان روزچهارشنبه (۲۳ جوزا) گفته که تهران قصد دارد در چارچوب «موافقتنامه انتقال محکومان»، هر زندانی خارجی که در زندان‌های ایران دوره محکومیت خود را سپری می‌کند، به کشورش بازگردنده شود.

او در این باره افزوده: «اکنون بیشترین آمار زندانیان خارجی در زندانی‌های ایران مربوط به افغانستان است.
آقای جلالیان گفت که ایران تلاش زندانیان افغانستان را به کشور شان بازگرداند.
اما به گفته‌ او درافغانستان به دلیل ضعف‌های زیرساختی این امکان مهیا نشده است.
آقای جلالیان می‌گوید، “زیرا زندانیانی که به کشور متبوع خود منتقل می‌شوند باید ادامه دوران محکومیت را در زندان‌های کشور خود بگذرانند.”

به گفته این مقام ایرانی، ایران روی شناسایی راهکارهایی برای انتقال زندانیان افغانستانی به کشور شان کار می‌کند.

جلالیان اما از بی میلی برخی زندانیان برای انتقال شان به کشور خود نیز خبر داد.

او به خبرنگاران گفت: «با چند کشور که مذاکره برای تبادل و انتقال زندانیان داشتیم به صراحت نام زندانیان را برای استرداد اعلام می‌کنند و این درحالیست که آن زندانی تمایلی به بازگشت ندارد.»

پیش از این چند گروه از زندانیان افغانستان از سوی مقام‌های ایرانی به طالبان تسلیم داده شده‌اند.