افغانستان

شرکت هوایی ایران پروازهایش را به کابل آغاز کرد

وزارت ترانسپورت و هوانوردی زیر اداره طالبان از آغاز پروازهای شرکت هوایی «ایران ایر» به افغانستان خبر داده است.

این وزارت زیر اداره طالبان در اکس نگاشته است که نخستین هواپیمای شرکت «ایران ایر» امروز (چهارشنبه، ۲۳ جوزا) در میدان هوایی کابل نشست.

بر اساس این خبرنامه، قرار است شرکت هوایی «ايران ایر» هفته یک پرواز از تهران به کابل داشته باشد.

این خبرنامه می‌افزاید که پیش از این شرکت‌های هوایی کیش، ماهان و یزد ایران نیز پروازهای خود را به افغانستان از سر گرفتند.

این در حالی است که پس از برگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، شرکت‌های هوایی بین‌المللی پروازهای شان را به کابل متوقف کردند.

اما در بیش از یک سال گذشته شرکت «فلای دبی» امارات متحد عربی و شرکت ترکی موسوم به «ترکش ایرلاین» پروازهای خود به افغانستان را از سرگرفته‌اند.