افغانستان

ملل متحد: ۱۹ درصد کودکان افغانستان مشغول کار هستند

کودکان در کابل. عکس از آرشیف.

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) به مناسبت «روز جهانی مبارزه با کار کودکان» گفته است که ۱۹ درصد کودکان در افغانستان به کار مشغول هستند.

این سازمان در اکس نگاشته است که این آمار «نگرانی جدی» را نسبت به آینده کودکان در افغانستان برانگیخته است.

اوچا همچنین گفته است که باید در زمینه یادگیری، آموزش و رشد کودکان در یک محیط امن در افغانستان، باید بیش‌تر کار شود.

این در حالی است که برنامه جهانی غذا در آخرین گزارش‌اش گفته است که ۳.۲ میلیون کودک در افغانستان نیز دچار سوءتغذیه هستند.

از طرفی هم برخی از کودکان کارگر می‌گویند که فقر و نادارانی و همچنین نبود سرپرست خانواده، آنان را ناگذیر ساخته است؛ تا کار کنند و لقمه‌نانی را برای خانواده‌های شان فراهم کنند.

این کودکان با انتقاد از بی‌توجهی به وضعیت شان می‌گویند که جز کارکردن آن‌هم با مشتقت و درآمد کم، دیگر گزینه ندارند.