افغانستان

سازمان بین‌المللی مهاجرت: به ۱.۲ میلیون تن در افغانستان کمک کردیم

سازمان بین‌المللی مهاجرت می‌گوید که به ۱.۲ میلیون شهروند افغانستان کمک کرده است.

این سازمان در اکس گفته است که این کمک‌ها از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ را شامل می‌شود.

بر بنیاد گزارش این سازمان، عودت‌کنندگان از کشورهای پاکستان و ایران، افراد آسیب‌دیده در رویدادهای طبیعی و سایر شهروندان آسیب‌پذیر افغانستان این کمک‌ها را دریافت کرده‌اند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت می‌گوید که این کمک‌ها را با همکاری اتحادیه اروپا انجام داده است.

این در حالی است برنامه جهانی غذا در آخرین گزارش خود گفت که ۲۳.۷ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ در افغانستان، به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

بر اساس این گزارش، از این میان ۲.۹ میلیون نفر با «سطح اضطراری ناامنی غذایی» مواجه هستند.

از طرفی دیگر، دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) گفته است که ۴ میلیون تن به‌شمول ۳.۲ میلیون کودک در سراسر افغانستان، دچار سوءتغذیه شدید هستند.