افغانستان

امریکا ۵ میلیون دالر جایزه برای بازداشت یک عضو ارشد القاعده تعیین کرد

ایالات متحده پنج میلیون دالر پاداش برای بازداشت یک عضو شبکۀ القاعده تعیین کرد.

وزارت خارجه و برنامه پاداش برای عدالت ایالات متحده پنج میلیون دالر برای بازداشت حمزه صالح بن سعیدالغامدی، یکی از فرماندهان و رهبران ارشد شبکۀ القاعده پاداش تعیین کرده است.

در اعلامیۀ وزارت خارجۀ امریکا، از افغانستان به‌ ویژه کوه‌های توره بوره و کابل، به‌ عنوان موقعیت‌های مرتبط و مشخص درمورد این فرماندۀ القاعده یاد شده است.

اعلامیه هر چند از موقعیت کنونی حمزه صالح اطلاعاتی پخش نکرده، اما نشریۀ لانگ‌وار جورنال، با استناد به منابع و برخی اطلاعات گفته است که ممکن او در افغانستان یا ایران، بود و باش داشته باشد.

طالبان هرچند تاهنوز در مورد این مسئله واکنشی نشان نداده‌اند، اما پیش‌تر گفته بودند که از خاک افغانستان تهدیدی متوجه جهان نیست.

نام: حمزه صالح بن سعید الغامدی

وظیفه: یکی از رهبران و فرماندهان ارشد شبکۀ القاعده

تاریخ تولد: ممکن ۱۹۶۶ شهروند عربستان سعودی

مکان‌های مرتبط: عربستان سعودی، افغانستان

مکان‌های دقیق: توره بوره، کابل – افغانستان، عربستان سعودی

پاداش برای اطلاعات: پنج میلیون دالر

بربنیاد اطلاعات پخش شدۀ این اعلامیه، حمزه صالح شهروند عربستان سعودی است که از افراد با اعتماد اسامه بن‌لادن رهبر پیشین شبکه القاعده بود.

در این اعلامیه آمده است که او در هفته‌های پسین حملۀ القاعده بر برج‌های نیویارک در ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ مسئول امنیتی بن‌لادن بود.

این اعلامیه مکان‌های مرتبط و مشخص این فرد را عربستان سعودی، توره بوره، کابل و در کُل افغانستان گفته است. اعلامیه افزوده است که او عضو شورای مشورتی القاعده نیز بوده است.

در بخشی از اعلامیۀ ادارۀ پاداش برای عدالت ایالات متحده آمده است: «الغامدی طی یک نامه متعهد شد که از خط جانشینی القاعده تبعیت کند و اعلام نمود که از اعضای شورای مشورتی القاعده است. وی از همکاران نزدیک رهبر پیشین القاعده، ایمن الظواهری و عبدالرحمان المغربی، فرماندۀ ارشد این سازمان بوده است.»

هرچند اعلامیه درمورد موقعیت فعلی حمزه صالح چیزی نگفته، اما لانگ‌وار جورنال اطلاعات بیش‌تری در این مورد نشر کرده است و با استناد به منابع و گزارش‌ها نوشته است که به احتمال زیاد، ممکن حمزه صالح بن سعید، در افغانستان یا ایران باشد.

این نشریه به روابط حمزه صالح با سیف‌العدل، رهبر شبکۀ القاعده و عبدالرحمان الغامدی، یکی دیگر از رهبران شبکۀ القاعده نیز اشاره کرده است.

در بخشی از گزارش لانگ‌وار جورنال آمده است: «یک مقام استخباراتی ایالات متحده، به نشریه لانگ‌وار جورنال گفت که عبدالرحمان الغامدی و حمزه صالح بن سعید الغامدی پسران کاکا استند. با توجه به این واقعیت‌ها، به احتمال زیاد الغامدی در افغانستان یا ایران مستقر است.» اما یک مامور پیشین سازمان استخباراتی ایالات متحده از پیوندهای خانوادگی این فرمانده‌هان ارشد القاعده با طالبان می‌گوید. آمو به ‌گونۀ مستقل این مورد را تایید یا رد نمی‌تواند.

 سارا ادامس، مامور‌ پیشین سازمان استخباراتی ایالات متحده می‌گوید: «حمزه بن لادن چهار همسر دارد. درست. آیا می‌دانید که نخستین زن را که همرایش عروسی کرد، فرزند کی بود؟ دختر ملا عمر. حمزه بن لادن با دختر ملا عمر عروسی کرده است. آنان از وقتی‌ که او ۱۷ ساله بود، باهم عروسی کرده‌اند، پنج سال بعد از حملۀ یازدهم سپمتبر. بناً، هرگونه توافق صلح با طالبان، توافق صلح با خانوادۀ بن لادن است؛ بخاطری که آنان با هم خویشاوند هستند.»

طالبان تا هنوز در مورد اعلامیۀ وزارت خارجه و ادارۀ پاداش برای عدالت ایالات متحده واکنش رسمی نداشته‌‌اند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان نیز در این باره پاسخی به تلویزیون آمو نداد.

در حالی چنین جایزه برای حمزه صالح، عضو ارشد شبکۀ حقانی از سوی ایالات متحده تعیین می‌شود که پیش‌تر نیز ایالات متحده برای بازداشت سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلۀ طالبان، هنگامی که رهبری شبکۀ حقانی را به عهده داشت، ده میلیون دالر جایزه تعیین کرده بود.

پیش‌تر گزارش‌های از سوی شبکۀ حقانی و القاعده در دو دهۀ پسین پیوسته پخش شده، اما با وجود این جایزه، سراج‌الدین حقانی هفتۀ پیش به امارات متحدۀ عربی و از آن جا به عربستان سعودی سفر کرد.

موردی که تعیین جایزه‌ها را با اما و اگرهای زیادی همراه می‌سازد.