افغانستان

دیدبان جهانی حقوق بشر: ایالات متحده باید از آموزش دختران در افغانستان پشتیبانی کند

تصویری از تظاهرات دانش‌آموزان دختر در پکتیا در اعتراض به بسته شدن دوباره مکتب‌ها

دیدبان جهانی حقوق بشر می‌گوید که ۱۲۰ کشور به استثنای ایالات متحده، «اعلامیه مکتب‌های مصوون» را امضا کرده‌اند و واشنگتن نیز باید به این اعلامیه بپیوندد.

دیدبان جهانی حقوق بشر گفته است ایالات متحده با امضای این اعلامیه می‌تواند از آموزش دختران در افغانستان پشتیبانی کند.

این سازمان با نشر بیانیه‌ی می‌گوید که «اکنون با ممنوعیت شدید طالبان از آموزش و تحصیل دختران در افغانستان، ایالات متحده باید به اعلامیه مکاتب مصوون بپیوندد و از جنبش جهانی برای محافظت از آموزش در برابر این محدودیت‌ها حمایت کند».

بر بنیاد این بیانیه، ایالات متحده در زمان حضورش در افغانستان، زمینه آموزش را برای هزاران دختر افغانستان فراهم کرده بود و «حمایت از تحصیل دختران یکی از دلایل مداخله ایالات متحده در افغانستان بود».

گفتنی است که بیش از یک هزار روز است که دانش آموزان دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان از رفتن به مکتب محروم اند. اما طالبان می‌گویند که «در تلاش ایجاد فضای مصوون آموزشی» برای دختران‌اند.