فرهنگ و هنر

برگزاری نمایشگاه کتاب در کابل همزمان با کمرنگی فرهنگ‌ مطالعه

نمایشگاه کتاب امروز (چهارشنبه، ۹جوزا) در شهر کابل برگزار شد. در این نمایشگاه برخی از فرهنگیان هُشدار دادند که فرهنگ کتاب‌داری، کتاب‌خوانی و میراث‌های فرهنگی کشور با تهدید نابود شدن و‌ فراموشی رو‌به‌رو اند.

در این نمایشگاه برخی دانشجویان دختر که به‌دلیل محدودیت‌های طالبان از آموزش و‌تحصیل محروم شده‌اند، آثارهای هنری شان را به‌نمایش گذاشتند.

برخی از فرهنگیان و استادان دانشگاه در حاشیه این نمایشگاه ابراز نگرانی کردند که فرهنگ مطالعه و ارزش‌های فرهنگی مردمی با تهدید نابودی و فراموشی روبه‌رو است.

آنان خواستار بازنگری طالبان در امور مساله‌های فرهنگی، کتاب‌داری، کتاب‌خوانی و میراث‌های فرهنگی در کشور استند.

محمد یحیی وقار، استاد دانشگاه می‌گوید: «هیچ جامعه بدون توجه به تفاوت‌های فرهنگی و هویت‌های متکثر و متعددی که در جامعه موجود است و بدون تکیه بر ارزش‌های فرهنگی و میراث فرهنگی، نمی‌تواند که از وضعیت شکنندگی، از وضعیت نامطلوب به وضعیت با ثبات عبور بکند.»

اما نقیب الله قانع، نماینده وزارت اطلاعات و فرهنگ زیر اداره طالبان می‌گوید که تلاش‌ها برای تقویت میراث‌های فرهنگی ادامه دارند.

در سوی دیگر، نزدیک به‌سه‌سال می‌شود، جای دختران و زنان در نظام‌های آموزشی و تحصیلی در کشور خالی‌ است.

دختران به‌دلیل محدودیت‌های طالبان فقط می‌توانند تا صنف ششم مکتب بروند، اما دروازه دانشگاه به روی آنان بسته‌ است.

برخی از دختران، به‌دلیل محرومیت از دانشگاه و دوره عالی مکتب، ناگزیر شده‌اند به کارگاه‌های حرفه‌‌یی و‌ هنری رو‌ آورند، نسترن یکی از دختران دانش‌جو‌ است که به‌دلیل محرومیت‌ها از آموزش، به‌نقاشی رو آورد و حالا اثرهای نقاشی‌اش را به‌نمایش گذاشته‌ است.
ریحانه، دانش‌جو می‌گوید: «نیم از پیکر جامعه از درس، تحصیل و از اشتراک در برنامه‌های فرهنگی محروم هستند. من امروز اینجا آمدم؛ برای من بسیار متاثر کننده بود، بخاطریکه حضور زنان و حضور دختران بسیار کم‌رنگ بود.»
با بازگشت طالبان به‌قدرت، زنان و دختران در کشور‌ با محدودیت‌های سخت‌گیرانه روبه‌رو شده‌اند؛ اما با وجود اعتراض‌های پی‌هم و‌جدی داخلی و خارجی طالبان از محدودیت‌های وضع شده بر حق آموزش، کار و گشت‌وگذار آزادانه زنان و دختران یک قدم هم عقب نگذاشته‌‌اند.