خبر آمو

د ۱۴۰۳ د غبرګولی ۱ – د ۱۰ بجو خبرونه

د ابراهیم رئیسي او د هغه د ملګرو جسدونه نن سهار د ایران په تبریز ښار کې د معراج شهدا په نوم له ځايه د جنازې لپاره ایستل شوي دي.